Onderwijsvorm: 

Hoorcolleges met geïllustreerd video en audio materiaal, met ruimte
voor discussie en vragen.

Info:

De cursus is voor iedereen toegankelijk.
Alle cursussen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen, zoals bijvoorbeeld
Massacultuur 1, 2, of 3.
Benodigde vooropleiding: geen
Groepsgrootte: afhankelijk van de locatie
Certificaat: ja

Indeling cursus: Bij iedere module bestaande uit een aantal hoorcolleges komt zowel
de kunstgeschiedenis, de cultuurbeschouwing, de kunstfilosofie 
en de kunstbeschouwing van een bepaalde cultuurperiode aan bod.
De kunstperiodes zijn als volgt ingedeeld:
Deel 1: Cultuurgeschiedenis - Architectuur - Beeldende kunst
Deel 2: Muziek - Theater - Dans
Deel 3: Esthetica (kunstfilosofie)
Studieduur: Het aantal hoorcolleges is afhankelijk van de aangeboden cursus. 
De precieze inhoud van de cursus, zoals aangegeven onder
de kunstperiodes op de site, kan zonder verdere
aankondiging/bekendmaking variëren.
Locaties: A29 Van Heutszstraat 29a 6521 CT Nijmegen
Commanderie van Sint Jan
 Franseplaats 1, 6511 VS Nijmegen
en diverse andere locaties.
Wanneer/tijd:    Zie de pagina Cursusdata
In de herfst-,Kerst- en voorjaarsvakantie van regio Zuid worden
er geen cursussen gegeven.
Programma:    Ontvangst - college - pauze - college
Docent: Mevrouw J.G.R. Schouten:
1ste graads docent Kunstgeschiedenis en Cultuurbeschouwing
Eigenaar OvalArt
Autonoom beeldend kunstenaar
Kosten:   
De kosten van een cursus is afhankelijk van het aantal hoorcolleges.
Een cursus van bijvoorbeeld zes hoorcolleges, van drie uur
per hoorcollege, kost 150 euro.
Kosten cursus zijn inclusief 21% BTW + cursusmateriaal + certificaat.
Enkelvoudig hoorcollege over bijvoorbeeld Architectuur
of Muziekgeschiedenis kost 25 euro.
Inschrijving:

Uw inschrijving is pas geldig op het moment dat de betaling is ontvangen.
De betaling moet binnen 14 dagen voor aanvang cursus voldaan zijn.

Betaling: ABNAMRO rekeningnummer NL78 ABNA 0516 5134 86
t.a.v. J.G.R. Schouten
o.v.v. OvalArt Kunst en Cultuur en vermelding van cursusnaam.

  

 

Gepland

2018

Gepland

2018

Gepland

2018

Gepland

2018

 

Gepland

2018

 

cursus

jan. 2017