Cursus Kunstbeschouwing - Online én op Locatie.
(op locatie huiskamersetting met maximaal 6 personen).

 

Waar Online én op locatie in Nijmegen, Nonnenstraat (maximaal 6 personen). 
Duur 8 colleges van 1,5 uur per college. 
Wanneer Zie cursusdata.
Cursusprijs

Cursus op locatie bedraagt ..... euro. Cursus online bedraagt ..... euro.
(beide cursussen zijn inclusief studiemateriaal; de complete collegereeks
krijgt u digitaal toegestuurd)>


In een serie hoorcolleges leert u via kunstbeschouwing beelden te analyseren
(kijken en vergelijken) op inhoud, vorm en functie.

Inhoud:

Waar gaat het kunstwerk over?
Wat heeft de kunstenaar daar over te vertellen?
In hoeverre suggereert het kunstwerk de werkelijkheid? 

Vorm: 

Waarmee is het kunstwerk gemaakt?
Welke middelen zijn er gebruikt en hoe is de structuur en compositie?
De beeldaspecten die hierbij aan bod komen zijn: kleur, vorm,
compositie, ruimte, licht, techniek en materiaal. 

Functie:

Met welk doel is het kunstwerk gemaakt?
Kunst en religie
Kunst en esthetica
Kunstenaar en opdrachtgever
Kunst en vermaak
Kunst wetenschap en techniek
Kunst intercultureel Voor deze cursussen is geen speciale voor­opleiding of voorkennis nodig. 
De groepen zijn kleinschalig waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen.

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

 

Gepland

.....

 

Gepland

.....