Massacultuur
 
De Amerikaanse cultuur is toonaangevend op politiek, cultureel en kunstzinnig gebied en volledig verbonden met commercialiteit. De krant, radio en TV groeien in Amerika uit tot machtige (massa)media, die rock-, soap- en filmsterren wereldberoemd kunnen maken. TV is van grote invloed op het dagelijks leefpatroon van mensen. Het film- en theater­bezoek daalt drastisch door de opkomst van televisie.
De avant-garde ontwikkelen zich en er ontstaan jongerenculturen zoals rock-’n-roll, disco en punk. Zij hebben geld voor luxe artikelen en image-building en vormen zo een commercieel doelwit van de amusements- en kledingindustrie. Nozems, existentialisten en de hippies verzetten zich tegen de commerciële doorsnee en hebben kritiek op de burgerlijke moraal en de consumptiemaatschappij. De internationale hippiecultuur pleit voor absolute vrijheid van ieder individu. Love and peace zijn de kernwoorden. Kunst dient niet langer elitair te zijn, maar beschikbaar voor iedereen.
Aan het einde van de 20ste eeuw verliezen religies en ideologieën hun waarde. Het communisme valt uiteen, kerken lopen leeg en politiek en religieus onderscheid wordt minder scherp. Het verdwijnen van het geloof in één leidende ideologie maakt de wereld nogal onoverzichtelijk.
 
De afbeeldingen met bijbehorende tekst geven een beeld van wat er in de cursus ‘Massacultuur’ wordt behandeld. De beeldende kunst, architectuur, theater, dans en muziek van elke periode worden uitgebreid behandeld via beeldmateriaal, muziek en tekst.
 
Beeldende kunst: Cobra

Beeldende kunst: Cobra

Cobra

De Cobra-kunstenaars zijn op zoek naar oerexpressie en laten zich vooral inspireren door de puurheid van o.a. kindertekeningen.

Beeldende kunst: Abstract Expressionisme

Beeldende kunst: Abstract Expressionisme

Abstract Expressionisme

Kenmerkend voor deze Amerikaanse kunststroming zijn expressieve abstracte schilderijen op groot formaat.

Beeldende kunst: Pop Art

Beeldende kunst: Pop Art

Pop Art

De onderwerpen van de pop art kunstenaars komen uit de populaire media. De beelden die zij gebruiken komen uit de reclame, tijdschriften en strips.

Beeldende kunst: Postmodernisme

Beeldende kunst: Postmodernisme

Postmodernisme

Postmodernisten maken gebruik van reeds bestaande stijlen, betekenissen of imago's. In hun werk gebruiken zij de modernste technieken, TV's, videoprojecties en computers. Soms is het niet meer duidelijk of het om kunst of om een reclameboodschap gaat.

Beeldende kunst: Nouveau Realisme

Beeldende kunst: Nouveau Realisme

Nouveau Realisme

Met humoristische beelden of absurden projecten willen de Nouveau Realisten uit Europa de mensen aan het denken zetten.

Architectuur: Modernisme, Postmodernisme en Supermodernisme

Architectuur: Modernisme, Postmodernisme en Supermodernisme

Architectuur: Modernisme

Bij het modernisme is het eigen handschrift van de architect niet meer duidelijk herkenbaar. De postmoderne architect wil de functie en status van een gebouw weer zichtbaar maken. In de architectuur ontstaat er een grote diversiteit aan vormen en kleuren.

Architectuur: Modernisme

Architectuur: Modernisme

Architectuur: Modernisme

Architectuur: Modernisme 1ste helft va de 20ste eeuw In de architectuuropvatting van het Modernisme
• is de functie de leidraad voor de vorm;
• is het zichtbaar zijn van de constructie van een gebouw een criterium;
• gaat men bij de vormgeving uit van: ‘less is more’.

Architectuur: Postmodernisme

Architectuur: Postmodernisme

Postmodernisme

Postmodernisme 2de helft van de 20ste eeuw In de postmoderne architectuuropvatting:
• is communicatie/herkenbaarheid een criterium voor de vorm;
• zijn speelsheid en variatie een criterium voor de vorm;
• gaat men bij de vormgeving uit van ‘less is bore’.

Architectuur: Supermodernisme

Architectuur: Supermodernisme

Supermodernisme

Bij de architectuur van het supermodernisme in de 2de helft van de 20ste eeuw gaat het over imponeren en overdonderen.
Een ogenschijnlijke eenvoudige buitenkant met een zeer complexe high-tech binnenkant.
In deze vorm van architectuur is er weinig aandacht voor mens.

Film: Stomme film en Geluidsfilm

Film: Stomme film en Geluidsfilm

Stomme film/Geluidsfilm

Kenmerken van de Stomme film zijn:
• live muziek;
• overacting.


Kenmerken van de geluidsfilm zijn:
• gesproken tekst;
• under-acting.

Film: Hollywood

Film: Hollywood

Film: Hollywood

In de jaren '30 wordt de film een serieuze concurrent voor de theaterwereld. Hollywood wordt het mekka van de filmindustrie. Er ontstaan verschillende genres die volgens een vast concept worden gemaakt zoals bijvoorbeeld het melodrama en de western.

Film: Hollywood (2)

Film: Hollywood (2)

Film: Hollywood (2)

Geluidsfilms worden als theatermusicals op film uitgebracht. Broadway wordt bereikbaar voor het grote publiek en de artiesten kunnen uitgroeien uit tot wereldsterren.

Film: Roadmovies

Film: Roadmovies

Film: Roadmovies

Door de opkomst van TV komt Hollywood in een crises terecht die tot de jaren zeventig duurt.
Spektakelfilms en roadmovies als ‘Easy Rider’ redden de filmindustrie.

Film: Europa

Film: Europa

Film: Europa

In Europa is er bij de kleinschalige filmindustrie meer ruimte voor experimenten. De Franse Nouvelle Vague is hier een goed voorbeeld van.

Postmodernisme in de film

Postmodernisme in de film

Film: Postmodernisme

Door vermenging van diverse filmstijlen ontstaat er een nieuwe stijl.
Quentin Tarantino is voorbeeld van een postmoderne filmer.

Theater: Musical

Theater: Musical

Theater: Musical

De musical is een mengvorm van music hall, operette en jazz. Deze theatervorm die aanvankelijk bedoeld is als puur vermaak, wordt later veelzijdiger.

Theater: Soap

Theater: Soap

Theater: Soap

Nieuwe dramavormen worden ontwikkeld door de opkomst van de tv. Bij de Soap kan men dagelijks het wel en wee van de personages volgen.

Theater: Werktheater

Theater: Werktheater

Theater: Werktheater

Het Werktheater maakt sociaal geëngageerd theater. De Actie Tomaat maakt via ludieke acties een einde aan de heerschappij van de traditionele theatergezelschappen.

Theater: Dogtroep

Theater: Dogtroep

Theater: Dogtroep

De bestaande grenzen worden overschreden en er ontstaan mengvormen van mime, circus, toneel en beeldende kunst. Dogtroep is daar een voorbeeld van.

Dans: Nieuwe stijlen

Dans: Nieuwe stijlen

Dans: Nieuwe stijlen

Als reactie op het traditionele klassieke ballet ontstaat er in het begin van de 20e eeuw verschillende nieuwe dansstijlen.
• nieuwe dansstijlen in de musical;
• de twist wordt wereldwijd een zeer populaire dans.

Dans: Videodans

Dans: Videodans

Dans: Videodans

De videodans is een combinatie tussen dans en film en kan op tv gezien worden.
De dansers in de dansvoorstelling ‘Lara’ van Krisztina de Chatel gaan een confrontatie aan met computerfiguren.

Muziek: Nieuwe stijlen

Muziek: Nieuwe stijlen

Muziek: Nieuwe stijlen

• de Bebob is een ongepolijste, hoekige jazzstijl;
• rock-'n-roll is een stijl die vanuit de rhythm & blues ontstaat;
• popmuziek profileert zich als een serieuze muziekstijl;
• punk stelt via de muziek maatschappelijke wantoestanden aan de kaak.

Muziek: Nieuwe stijlen

Muziek: Nieuwe stijlen

Muziek: Nieuwe stijlen

• zwarte artiesten zorgen voor nieuwe stijlen zoals soul, funk, disco en reggae;
• de hiphop ontstaat vanuit de zwarte getto`s in New York.

Muziek: nieuwe stijlen

Muziek: nieuwe stijlen

Muziek: nieuwe stijlen

• house ontstaat in discotheken en is de tegenhanger van hiphop;
• heavy metal maakt vaak zeer snelle en harde muziek;
• cross-overs leiden vaak weer tot nieuwe popstijlen.

Muziek: Videoclip

Muziek: Videoclip

Muziek: Videoclip

De populariteit van sterren zoals Michael Jackson en Madonna is mede te danken aan MTV die 24 uur per dag videoclips uitzendt.

Subculturen

Subculturen

Subculturen

Subculturen zijn een spiegel voor bepaalde tijdsperioden:
• Jaren 60; Langharige hippies: vrijheidsdrang;
• Jaren 80; Met goud behangen hiphopper: materialisme;
• Jaren 90; Houseparty`s bezoekers: zorgeloos genot.

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

 

Gepland

.....

 

Gepland

.....