Algemene Voorwaarden

Verklarende woordenlijst

OvalArt

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van OvalArt wordt bedoeld het bedrijf OvalArt Kunst en Cultuur.

Cursist

Een cursist is een deelnemer aan de cursus, zich hebbende ingeschreven.

Voorwaarden

 • Deelnemers: maximaal 16
 • Cursus in januari: inschrijven vóór 15 november.
 • Cursus in oktober: inschrijven vóór 15 augustus.
 • OvalArt behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren.
 • OvalArt behoudt zich het recht voor de tijden/data van de cursus aan te passen.
 • OvalArt behoudt zich het recht voor de cursus op een andere locatie te geven.
 • De cursusmodule vindt doorgang bij voldoende inschrijvingen. Als de module is volgeboekt wordt u op een wachtlijst geplaatst.

 

Cursusmodule

Een cursusmodule/module beslaat een van de 6 cultuurperiodes die samen met het vak kunstbeschouwing wordt aangeboden.

 

 • Inschrijving bij en betaling aan ‘OvalArt Kunst en Cultuur’ dient te geschieden via ABN Amro, bankrekeningnummer NL78 ABNA 0516 5134 86 op naam van J.G.R. Schouten OvalArt. Door inschrijving voor een cursusmodule aangeboden door OvalArt verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij het cursusgeld inbegrepen zijn lessen, een cursusmateriaal, een certificaat en korting op een lunch verzorgd door derden.
 • De organisatie ‘OvalArt Kunst en Cultuur’ is niet aansprakelijk voor schade bij cursisten zoals verlies, diefstal of beschadiging aan of van goederen, eigendommen, gebouwen en personen tijdens de cursus. De cursisten dienen WA-verzekerd te zijn.
 • Inschrijvingen kunnen tot 6 weken voor aanvang van de cursusmodule geannuleerd worden. Er wordt dan administratiekosten à € 15,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursusmodule wordt geen restitutie verleend. Wel mag u, in overleg met OvalArt, uw plaats zelf aan een ander afstaan.
 • Het is niet mogelijk om lessen in te halen; enig lesverzuim geeft geen recht op restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld.
 • Het tussentijds beëindigen van de cursusmodule door de cursist geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 • OvalArt Kunst en Cultuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering en in deze Algemene Voorwaarden.
 • Cursisten zijn niet geoorloofd video- of audio-opnames te maken van de hoorcolleges.
 • Tijdens de schoolvakanties (herfst-, Kerst- en voorjaarsvakantie regio Zuid) is er geen les.

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

Gepland

.....

 

Gepland

.....